Công ty Đấu giá Hợp danh 2E HHT Việt Nam thông báo đấu giá lần 4 tài sản:…

  FILE ĐINH KÈM: BỘ HỒ SƠ Phụ lục HD 03 số 01/2022 GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

  Thông báo danh sách khách hàng không đủ điều kiện tham gia đấu giá đối với: Lô tài…

  Đính kèm: Thông báo danh sách khách hàng không đủ điều kiện đấu giá đối với: Lô tài sản thanh lý của Cơ quan Huyện ủy Quốc Oai

  Đối tác

  Back to top button
  Close