Bài viết quan trọngĐộng sảnThông báo lựa chọn tổ chức đấu giáTin đấu giá từ 2EHHT

Công ty đấu giá hợp danh 2E HHT Việt Nam thông báo đấu giá tài sản: Tài sản là các tang vật tịch thu sung quỹ Nhà nước do vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp, do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quang Bình chuyển giao

Công ty đấu giá hợp danh 2E HHT Việt Nam thông báo đấu giá lần 1

 

FILE ĐÍNH KÈM: BỘ HỒ SƠ KHÁCH HÀNG HĐ 0301.21 (QB)

 

 

Bài viết có liên quan

Back to top button
Close