Bài viết quan trọngBất động sảnTin tức mới

Công ty đấu giá hợp danh 2E HHT Việt Nam thông báo đấu giá: Quyền sử dụng thửa đất số 3(2), tờ bản đồ số 23, thôn Dương Đình, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội (Diện tích theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, là: 197,5m2)

Công ty đấu giá hợp danh 2E HHT Việt Nam thông báo đấu giá: Quyền sử dụng thửa đất số 3(2), tờ bản đồ số 23, thôn Dương Đình, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội (Diện tích theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, là: 197,5m2)

File HSKH đính kèm: THHS_110624.0101

Bài viết có liên quan

Back to top button
Close