Bài viết quan trọngBất động sảnTin tức mới

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH 2EHHT VIỆT NAM THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ: Quyền sử dụng đất của thửa đất 362 và thửa đất 355, tờ bản đồ số 37 tại Thôn Nước Mát, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH 2EHHT VIỆT NAM THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ: Quyền sử dụng đất của thửa đất 362 và thửa đất 355, tờ bản đồ số 37 tại Thôn Nước Mát, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

File HSKH đính kèm: THHS_100624.0101

Bài viết có liên quan

Back to top button
Close