Bài viết quan trọngĐộng sảnTin đấu giá từ 2EHHT

Thông báo danh sách khách hàng không đủ điều kiện tham gia đấu giá đối với: Tài sản đề nghị thanh lý năm 2021 của Văn phòng Huyện ủy Quốc Oai

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH 2E HHT VIỆT NAM THÔNG BÁO

Đính kèm: Thông báo danh sách khách hàng không đủ điều kiện đấu giá đối với: Tài sản đề nghị thanh lý năm 2021 của Văn phòng Huyện ủy Quốc Oai

Bài viết có liên quan

Back to top button
Close