Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá

THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN: ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO NHÂN DÂN LÀM NHÀ Ở TẠI 13 XÃ, THỊ TRẤN, KHU DÂN CƯ TẬP TRUNG XÃ YÊN TIẾN, Ý YÊN, NAM ĐỊNH

THÔNG TIN NGƯỜI CÓ TÀI SẢN

Tên người có tài sản: Ủy ban nhân dân huyện Ý Yên
Địa chỉ: Thị trấn Lâm, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

THÔNG TIN TÀI SẢN BÁN ĐẤU GIÁ
STT TÊN TÀI SẢN SỐ LƯỢNG CHẤT LƯỢNG GIÁ KHỞI ĐIỂM FILE ĐÍNH KÈM
1 Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại 13 xã, thị trấn, Khu dân cư tập trung xã Yên Tiến 194 lô theo hiện trạng 113.707.860.000 đồng
THÔNG TIN TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

Thời gian tiếp nhận: Từ ngày 02/03/2021 đến hết ngày 10/03/2021
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định
Thông tin liên hệ: ubndhyyen_tn_tinhnamdinh

Bài viết có liên quan

Back to top button
Close