Động sản khácTin đấu giá khác

THÔNG BÁO VIỆC ĐẤU GIÁ ĐỐI VỚI DANH MỤC TÀI SẢN: 2 XE Ô TÔ TOYOTA

THÔNG TIN NGƯỜI CÓ TÀI SẢN

Tên người có tài sản: Phòng Tài Chính Kế Hoạch huyện Thoại Sơn
Địa chỉ: ấp Đông Sơn II, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn

THÔNG TIN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân An Giang

Địa chỉ: Đường số 7, khóm Đông Thịnh 8, phường Mỹ Phước, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

THÔNG TIN VIỆC ĐẤU GIÁ

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 09:00 28/02/2022

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân An Giang số 42 đường số 7, khu Tây Đại học, phường Mỹ Phườc, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

 

STT TÊN TÀI SẢN SỐ LƯỢNG NƠI CÓ TÀI SẢN GIÁ KHỞI ĐIỂM TIỀN ĐẶT TRƯỚC GHI CHÚ
1 2 xe ô tô TOYOTA thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang 20 %

 

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 08:00 14/02/2022      Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 17:00 23/02/2022

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:

Mọi chi tiết liên hệ Doanh nghiệp đấu giá tư nhân An Giang – số 42 đường số 7 khu Tây Đại học An Giang, khóm Đông Thịnh 8, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Điện thoại số: 0296 3 555533./.

 

Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 08:00 14/02/2022      Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 17:00 23/02/2022

File đính kèm:

Bài viết có liên quan

Back to top button
Close