Động sản khácTin đấu giá khác

THÔNG BÁO VIỆC ĐẤU GIÁ ĐỐI VỚI DANH MỤC TÀI SẢN: HÀNG HÓA CÁC LOẠI ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT CHUYỂN BÁN ĐẤU GIÁ THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG HÀ NỘI (ĐỢT 6,7,13,14,15,16,17/2020 QLTT; ĐỢT 13/2020 UBND VÀ 01 QĐ CỦA UBND QUẬN HÀ ĐÔNG). (CÓ DANH MỤC TÀI SẢN TẠI FILE ĐÍNH KÈM))

THÔNG TIN NGƯỜI CÓ TÀI SẢN

Tên người có tài sản: Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội
Địa chỉ: 80 Quang Trung, phường Quang Trung

THÔNG TIN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Số 5 Quốc gia

Địa chỉ: số 193 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

THÔNG TIN VIỆC ĐẤU GIÁ

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 09:00 31/12/2021

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia. (Địa chỉ: Số 193 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, thành phố Hà Nội).

 

STT TÊN TÀI SẢN SỐ LƯỢNG NƠI CÓ TÀI SẢN GIÁ KHỞI ĐIỂM TIỀN ĐẶT TRƯỚC GHI CHÚ
1 Hàng hóa các loại đã được phê duyệt chuyển bán đấu giá theo quyết định của Cục Quản lý thị trường Hà Nội (Đợt 6,7,13,14,15,16,17/2020 QLTT; đợt 13/2020 UBND và 01 QĐ của UBND quận Hà Đông). (Có danh mục tài sản tại file đính kèm)) Cục quản lý thị trường hà nội 672,942,000 VNĐ 68,000,000 VNĐ

 

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 08:00 27/12/2021      Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 17:00 29/12/2021

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:

– Địa điểm mua và nộp hồ sơ tại Công ty Đấu giá hợp danh Số 5 – Quốc gia (địa chỉ: 193 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội). – Đối tượng tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

 

Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 08:00 28/12/2021      Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 17:00 29/12/2021

File đính kèm:

Bài viết có liên quan

Back to top button
Close