Bất động sản khácTin đấu giá khác

THÔNG BÁO VIỆC ĐẤU GIÁ ĐỐI VỚI DANH MỤC TÀI SẢN: QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI 25 LÔ ĐẤT (ĐỢT 3)THUỘC DỰ ÁN 75 LÔ ĐẤT Ở KHU XUÂN Ổ B, PHƯỜNG VÕ CƯỜNG, THÀNH PHỐ BẮC NINH.

THÔNG TIN NGƯỜI CÓ TÀI SẢN

Tên người có tài sản: Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Bắc Ninh
Địa chỉ: Số 02, đường Ngô Sỹ Liên, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

THÔNG TIN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh

Địa chỉ: Số 8, đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

THÔNG TIN VIỆC ĐẤU GIÁ

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 08:30 21/12/2020

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Địa điểm: Tại Hội trường C – Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, đường Kinh Dương Vương, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

 

STT TÊN TÀI SẢN SỐ LƯỢNG NƠI CÓ TÀI SẢN GIÁ KHỞI ĐIỂM TIỀN ĐẶT TRƯỚC GHI CHÚ
1 Quyền sử dụng đất đối với 25 lô đất (đợt 3)thuộc dự án 75 lô đất ở khu Xuân Ổ B, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh. Gồm: – Dự án khu nhà ở dân cư dịch vụ khu Xuân Ổ B, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh theo Quyết định giao đất số 230/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của UBND tỉnh: Vị trí khu đất theo Bảng giá đất: Vị trí 2, đoạn từ chân cầu vượt QL18 đến địa phận huyện Tiên Du, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Ninh. – Dự án khu nhà ở thể thao, trường mầm non và khu đất dân cư dịch vụ khu Xuân Ổ B theo Quyết định giao đất số 228a/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của UBND tỉnh: Vị trí khu đất theo Bảng giá đất: Thuộc dự án, khu nhà văn hóa thể thao và nhà ở dân cư dịch vụ Xuân Ổ B, thành phố Bắc Ninh. 25 Lô Tại khu đất đấu giákhu Xuân Ổ B, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh. 35,495,218,500 VNĐ 5,324,120,000 VNĐ

 

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 07:30 03/12/2020      Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 16:30 16/12/2020

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:

* Địa điểm: Tại tầng 3 – Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh, số 8 đường Phù Đổng Thiên Vương, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. * Đối tượng, điều kiện tham gia đấu giá: Các hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/3/2020 của UBND tỉnh. – Có đơn đề nghị tham gia đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu do Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh phát hành). – Đối với mỗi lô đất đấu giá, một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá. – Mua hồ sơ tham gia đấu giá; – Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá theo Thông báo của Trung tâm. * Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Các hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm theo quy định của Luật Đấu giá tài sản, các quy định của pháp luật có liên quan. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp với trung tâm.

Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 07:30 16/12/2020      Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 16:30 18/12/2020

Bài viết có liên quan

Back to top button
Close