Bài viết quan trọngBất động sảnTin đấu giá từ 2EHHTTin tức mới

ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI THỊ TRẤN CỐC PÀI, HUYỆN XÍN MẦN, HÀ GIANG

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH 2E HHT VIỆT NAM THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

Tài sản trên đất và Quyền sử dụng các thửa đất số 188 đến 195, tờ bản đồ địa chính số 92, quy hoạch chi tiết sử dụng đất khu dân cư đấu giá tài sản trên đất, chuyển quyền sử dụng đất tại tổ 4, thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang. (Theo danh sách đính kèm)

Bài viết có liên quan

Back to top button
Close