Bài viết quan trọngBất động sảnTin đấu giá từ 2EHHT

Công ty Đấu giá Hợp danh 2E HHT Việt Nam thông báo đấu giá lần 1 đối với: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BC 370784, thửa đất số: 22(1), 22(2), 535(1), 557(2), tờ bản đồ số: 329.432-4d, 329.432 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Yên Châu Sơn La

Công ty Đấu giá Hợp danh 2E HHT Việt Nam thông báo đấu giá lần 1

FILE ĐÍNH KÈM: BỘ HỒ SƠ KHÁCH HÀNG, HĐ 0405.11

Bài viết có liên quan

Back to top button
Close