Bài viết quan trọngBất động sảnTin đấu giá từ 2EHHT

Công ty Đấu giá Hợp danh 2E HHT Việt Nam thông báo đấu giá lần 1 tài sản: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận số CT 263810, số vào sổ cấp GCN: CS-SS 14246 do Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hà Nội cấp ngày 10/02/2020 tên ông Hồ Văn Viễn

Công ty Đấu giá Hợp danh 2E HHT Việt Nam thông báo đấu giá lần 1

FILE ĐÍNH KÈM: BỘ HỒ SƠ KHÁCH HÀNG HĐ 1807.21

Bài viết có liên quan

Back to top button
Close