Bài viết quan trọngBất động sảnTin đấu giá từ 2EHHT

Thông báo danh sách khách hàng không đủ điều kiện tham gia đấu giá đối với: Quyền sử dụng 10 thửa đất ở nông thôn tại khu dân cư thôn Nà Đát, xã Tân Nam, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH 2E HHT VIỆT NAM THÔNG BÁO

Bài viết có liên quan

Back to top button
Close