Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá

THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN: QUYỀN SỬ DỤNG 87 LÔ ĐẤT Ở, MẶT BẰNG QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU DÂN CƯ MỚI XÃ AN NÔNG, HUYỆN TRIỆU SƠN, TỈNH THANH HÓA.,QUYỀN SỬ DỤNG 63 LÔ ĐẤT Ở, MẶT BẰNG QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU DÂN CƯ TẬP TRUNG XÃ THỌ VỰC, HUYỆN TRIỆU SƠN, TỈNH THANH HÓA.,QUYỀN SỬ DỤNG …

THÔNG TIN NGƯỜI CÓ TÀI SẢN

Tên người có tài sản: UBND huyện Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Địa chỉ: UBND huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa, Huyện Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

THÔNG TIN TÀI SẢN BÁN ĐẤU GIÁ

 

STT TÊN TÀI SẢN SỐ LƯỢNG CHẤT LƯỢNG GIÁ KHỞI ĐIỂM FILE ĐÍNH KÈM
1 Quyền sử dụng 87 lô đất ở, Mặt bằng quy hoạch chi tiết khu dân cư mới xã An Nông, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 87 Đất ở nông thôn 687.500.000 đồng
2 Quyền sử dụng 31 lô đất ở, Mặt bằng quy hoạch chi tiết khu dân cư thôn Hùng Cường, xã Xuân Thịnh, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 31 lô Đất ở nông thôn 247.500.000 đồng
3 Quyền sử dụng 87 lô đất ở, Mặt bằng quy hoạch chi tiết khu dân cư thôn Phú Vinh, xã Xuân Thịnh, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 87 lô Đất ở nông thôn 500.000.000 đồng
4 Quyền sử dụng 76 lô đất ở, Mặt bằng điều chỉnh, mở rộng mặt bằngquy hoạch chi tiết khu dân cư Thôn 1, xã Thọ Thế, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 76 lô Đất ở nông thôn 550.000.000 đồng
5 Quyền sử dụng 12 lô đất ở, Mặt bằng quy hoạch chi tiết khu dân cư đồng Mâng, Thôn 1, xã Thọ Tiến, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 12 lô Đất ở nông thôn 400.000.000 đồng
6 Quyền sử dụng 22 lô đất ở, Mặt bằng quy hoạch chi tiết điểm dân cư Thôn 8, xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa 22 lô Đất ở nông thôn 544.500.000 đồng
7 Quyền sử dụng 63 lô đất ở, Mặt bằng quy hoạch chi tiết khu dân cư tập trung xã Thọ Vực, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 63 lô Đất ở nông thôn 450.000.000 đồng

 

THÔNG TIN TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

Thời gian tiếp nhận: Từ ngày 07/12/2021 đến hết ngày 09/12/2021
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Triệu Sơn
Thông tin liên hệ: nongbadung

THÔNG TIN VỀ TIÊU CHÍ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

Bài viết có liên quan

Back to top button
Close