Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá

THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN: QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở KHU AO SAU LÀNG, XÓM 2 THÔN ĐINH XUYÊN, XÃ HOÀ NAM; KHU DV-CC03 THỊ TRẤN VÂN ĐÌNH, HUYỆN ỨNG HÒA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

THÔNG TIN NGƯỜI CÓ TÀI SẢN

Tên người có tài sản: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Ứng Hòa
Địa chỉ: Số 59 Lê Lợi, TT Vân Đình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội

THÔNG TIN TÀI SẢN BÁN ĐẤU GIÁ
STT TÊN TÀI SẢN SỐ LƯỢNG CHẤT LƯỢNG GIÁ KHỞI ĐIỂM FILE ĐÍNH KÈM
1 Quyền sử dụng đất ở khu ao Sau Làng, xóm 2 thôn Đinh Xuyên, xã Hoà Nam; khu DV-CC03 thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội 21 thửa Đủ điều kiện đưa ra đấu giá 34.072.800.000 đồng
THÔNG TIN TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

Thời gian tiếp nhận: Từ ngày 28/12/2021 đến hết ngày 30/12/2021
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: 59 Lê Lợi, TT Vân Đình, Ứng Hòa
Thông tin liên hệ: ttptqdunghoa_tc_hanoi

THÔNG TIN VỀ TIÊU CHÍ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ
File đính kèm:

TB 068.pdf

Bài viết có liên quan

Back to top button
Close