Bài viết quan trọngTin đấu giá từ 2EHHTTin tức mới

ĐẤU GIÁ ĐẤT Ở THỬA ĐẤT SỐ 627 TẠI XÃ XUÂN GIANG , HUYỆN QUANG BÌNH, TỈNH HÀ GIANG

Công ty Đấu giá Hợp danh 2E HHT Việt Nam Thông báo Đấu giá lần 1: Quyền sử dụng Thửa đất số 627, tờ bản đồ quy hoạch chi tiết khu dân cư đấu giá quyền sử dụng đất xã Xuân Giang, diện tích 140,0 m2 đất ở nông thôn

Quyền sử dụng Thửa đất số 627, tờ bản đồ quy hoạch chi tiết khu dân cư đấu giá quyền sử dụng đất xã Xuân Giang, diện tích 140,0 m2 đất ở nông thôn.

File hồ sơ đăng kí đính kèm:FILE_20201009_115331_2909.71 Thửa số 627

Bài viết có liên quan

Back to top button
Close