Bài viết quan trọngĐộng sảnTin đấu giá từ 2EHHTTin tức mới

Công ty Đấu giá Hợp danh 2E HHT Việt Nam thông báo đấu giá tài sản: 12 xe ô tô phục vụ công tác chung đã qua sử dụng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện thanh lý theo Quyết định số 642/QĐ UBND ngày 24/4/2023 và Quyết định số 1108/QĐ-UBND ngày 10/7/2023 của UBND tỉnh Hà Giang

Công ty Đấu giá Hợp danh 2E HHT Việt Nam thông báo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FILE ĐÍNH KÈM: BỘ HỒ SƠ KHÁCH HÀNG HĐ 011123.0301

Bài viết có liên quan

Back to top button
Close