Động sảnTin đấu giá từ 2EHHTTin tức mới

Thông báo đấu giá: Khối lượng đất, đá dư thừa của công trình xây dựng Trường bắn, thao trường huấn luyện Bộ Chỉ huy quân sự Thành phố Hải Phòng của Trung đoàn 836 tại thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CHI NHÁNH CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH 2E HHT VIỆT NAM TẠI HẢI PHÒNG THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ LẦN 1

FILE ĐÍNH KÈM: BỘ HỒ SƠ KHÁCH HÀNG 0301.11

Bài viết có liên quan

Back to top button
Close