Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giáTin tức mới

THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN: QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI KHU 9, XÃ BẢN NGUYÊN, HUYỆN LÂM THAO, TỈNH PHÚ THỌ.,QUYỀN SỬ DỤNG KHU XÓM THÀNH, XÃ CAO XÁ HUYỆN LÂM THAO, TỈNH PHÚ THỌ

THÔNG TIN NGƯỜI CÓ TÀI SẢN

Tên người có tài sản: UBND huyện Lâm Thao
Địa chỉ: khu Lâm Thao, thị trấn Lâm Thao, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

THÔNG TIN TÀI SẢN BÁN ĐẤU GIÁ
STT TÊN TÀI SẢN SỐ LƯỢNG CHẤT LƯỢNG GIÁ KHỞI ĐIỂM FILE ĐÍNH KÈM
1 Quyền sử dụng đất ở tại khu 9, xã Bản Nguyên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. 21 Đầy đủ cơ sở pháp lý, đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng 14.181.660.000 đồng
2 quyền sử dụng khu Xóm Thành, xã Cao Xá huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ 16 Đầy đủ cơ sở pháp lý, đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng 8.132.400.000 đồng
THÔNG TIN TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

Thời gian tiếp nhận: Từ ngày 23/07/2021 đến hết ngày 27/07/2021
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Phòng TN&MT huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ
Thông tin liên hệ: ubndlamthao_tc_tinhphutho

THÔNG TIN VỀ TIÊU CHÍ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

Bài viết có liên quan

Back to top button
Close