Bài viết quan trọngĐộng sảnTin đấu giá từ 2EHHT

Công ty Đấu giá Hợp danh 2E HHT Việt Nam thông báo đấu giá lần 1 đối với: Xe ô tô con nhãn hiệu Mercedes Benz E250, màu xanh, số khung 4FXXHV000797, số máy 492030953087, BKS 30F-612.26 theo Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 537923 do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 30/01/2019, đăng ký lần đầu 08/06/2018

Công ty Đấu giá Hợp danh 2E HHT Việt Nam thông báo đấu giá lần 1

Đính kèm: Hồ sơ Đấu giá 2104.11

Bài viết có liên quan

Back to top button
Close