Bài viết quan trọngĐộng sảnTin đấu giá từ 2EHHT

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH 2E HHT VIỆT NAM THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ LẦN 1 TÀI SẢN: Các thửa đất đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với 15 thửa đất ở khu dân cư H (Gồm các thửa 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 79, 80, và 81, tờ bản đồ quy hoạch chi tiết khu dân cư H), thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang của UBND huyện Quang Bình.

Công ty Đấu giá Hợp danh 2E HHT Việt Nam Thông báo Đấu giá lần 1

 

FILE ĐÍNH KÈM: BỘ HỒ SƠ KHÁCH HÀNG HĐ 3011.11

Bài viết có liên quan

Back to top button
Close