Bài viết quan trọngBất động sảnTin đấu giá từ 2EHHT

Công ty Đấu giá Hợp danh 2E HHT Việt Nam thông báo dừng tổ chức đấu giá lần 4 đối với tài sản Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận BO 411402, diện tích 168,8m2, số vào sổ cấp GCN CH00402 của UBND huyện Ứng Hòa cấp ngày 10/09/2013 của Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Hà Nội

THÔNG BÁO DỪNG ĐẤU GIÁ

Bài viết có liên quan

Back to top button
Close