Bài viết quan trọngTin đấu giá từ 2EHHT

Thông báo triển khai đấu giá theo hình thức đấu giá trực tuyến đối với tài sản Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận số AN 308350 , diện tích đất 91 m2 và BQ 276238, diện tích đất 254,3 m2; Địa chỉ tài sản: Tổ 3, phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

Bài viết có liên quan

Back to top button
Close