Bất động sản khácTin đấu giá khác

THÔNG BÁO VIỆC ĐẤU GIÁ ĐỐI VỚI DANH MỤC TÀI SẢN: DIỆN TÍCH ĐẤT TẠI TỔ 3 TRUNG TÂM THỊ TRẤN YÊN MINH, GIÁP QUỐC LỘ 4C, THUỘC ĐƯỜNG PHỐ LOẠI I, VỊ TRÍ I

THÔNG TIN NGƯỜI CÓ TÀI SẢN

Tên người có tài sản: UBND huyện Yên Minh
Địa chỉ: Thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang

THÔNG TIN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản

Địa chỉ: thành phố hà giang, tỉnh hà giang, Thành phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang

THÔNG TIN VIỆC ĐẤU GIÁ

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 08:30 04/10/2021

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang – Địa chỉ: Đường Trần Quốc Toản, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

STT TÊN TÀI SẢN SỐ LƯỢNG NƠI CÓ TÀI SẢN GIÁ KHỞI ĐIỂM TIỀN ĐẶT TRƯỚC GHI CHÚ
1 Diện tích đất tại tổ 3 trung tâm thị trấn Yên Minh, giáp quốc lộ 4c, thuộc đường phố loại I, vị trí I Quyền sử dụng đất Tổng diện tích: 656,2m2 ;Tài sản trên đất Nhà làm việc 2 tầng: Tổng Diện tích sàn xây dựng khoảng: 328m2; Nhà bếp ăn: Tổng Diện tích sàn xây dựng khoảng: 69m2 Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Yên Minh (cơ sở cũ) Địa chỉ: Tổ 3, thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang. 15,212,000,000 VNĐ 3,042,400,000 VNĐ

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 07:30 14/09/2021      Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 16:00 01/10/2021

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:

Địa điểm: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: – Người tham gia đấu giá tài sản là đại diện tổ chức khi đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho bên B theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan. Tự nguyện đăng ký tham gia và chấp nhận mua tài sản đấu giá ít nhất bằng giá khởi điểm trở lên; – Không thuộc những đối tượng quy định tại khoản 4 điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016; – Tổ chức trúng đấu giá phải triển khai đầu tư xây dựng theo đúng quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt tại Quyết định số 2029/QĐ-UBND ngày 02/11/2020 của UBND tỉnh Hà Giang về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất (bổ sung) đến năm 2020 của huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang; Quyết định số 1385/QĐ-UBND ngày 10/8/2020 của UBND tỉnh Hà Giang về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị Yên Minh- Trung tâm du lịch sinh thái, đô thị xanh thuộc Công v

Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 07:30 29/09/2021      Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 16:00 01/10/2021

File đính kèm:

Bài viết có liên quan

Back to top button
Close