Bất động sản khácTin đấu giá khác

THÔNG BÁO VIỆC ĐẤU GIÁ ĐỐI VỚI DANH MỤC TÀI SẢN: QSD 44 LÔ ĐẤT Ở THUỘC KHU DÂN CƯ DỤC QUANG, THỊ TRẤN BÍCH ĐỘNG, HUYỆN VIỆT YÊN, TỈNH BẮC GIANG

THÔNG TIN NGƯỜI CÓ TÀI SẢN

Tên người có tài sản: Trung tâm Phát triển quỹ đất và CCN huyện Việt Yên
Địa chỉ: Số 14, đường Hồ Công Dự, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

THÔNG TIN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Phú MInh 139

Địa chỉ: TDP 11, phường Bắc Lý, Thành Phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

THÔNG TIN VIỆC ĐẤU GIÁ

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 08:00 03/10/2021

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hội trường UBND huyện Việt Yên

 

STT TÊN TÀI SẢN SỐ LƯỢNG NƠI CÓ TÀI SẢN GIÁ KHỞI ĐIỂM TIỀN ĐẶT TRƯỚC GHI CHÚ
1 QSD 44 lô đất ở thuộc Khu dân cư Dục Quang, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 44 lô Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Việt Yên 64,848,288,000 VNĐ 230,000,000 VNĐ

 

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 07:30 13/09/2021      Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 16:30 30/09/2021

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:

Địa điểm: tại Công ty Đấu giá hợp danh Phú Min 139 – CN Bắc Giang; Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức đủ điều kiện đăng ký đấu giá theo quy định của Pháp luật đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ, nộp tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá đúng thời gian quy định tại Thông báo và Quy chế cuộc đấu giá, chấp hành đúng thời gian, đja điểm và Quy chế cuộc đấu giá do Công ty Đấu giá Phú Minh 139 ban hành.

 

Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 07:30 29/09/2021      Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 16:30 01/10/2021

File đính kèm:

Bài viết có liên quan

Back to top button
Close