Bất động sản khácTin đấu giá khác

THÔNG BÁO VIỆC ĐẤU GIÁ ĐỐI VỚI DANH MỤC TÀI SẢN: MỎ ĐÁ NAM HÀ, XÃ ĐẠI SƠN, HUYỆN QUẢNG HÒA,MỎ ĐÁ BÓ NẶM – NÀ MO, KHU 1, THỊ TRẤN PÁC MIẦU, HUYỆN BẢO LÂM,MỎ CÁT, SỎI ĐỒI BẢN RUỘC, XÓM BẢN RUỘC, XÃ CHÍ VIỄN, HUYỆN TRÙNG KHÁNH,MỎ ĐÁ PHIA LẢ, XÓM SƠN LỘ, XÃ CAO CHƯƠNG, HUYỆN TRÙNG KHÁNH,MỎ ĐÁ GIAO THƯỢ…

THÔNG TIN NGƯỜI CÓ TÀI SẢN

Tên người có tài sản: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Số 126, phố Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang

THÔNG TIN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Cao Bằng

Địa chỉ: Số nhà 040, phố Cũ, phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

THÔNG TIN VIỆC ĐẤU GIÁ

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 14:00 21/01/2022

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hội trường tầng 3, nhà khách Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng (Nhà khách Giao tế), phố Hoàng Như, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

 

STT TÊN TÀI SẢN SỐ LƯỢNG NƠI CÓ TÀI SẢN GIÁ KHỞI ĐIỂM TIỀN ĐẶT TRƯỚC GHI CHÚ
1 Mỏ đá Nam Hà, xã Đại Sơn, huyện Quảng Hòa xã Đại Sơn, huyện Quảng Hòa 423,390,000 VNĐ
2 Mỏ đá Giao Thượng, xóm Đồng Giao, xã Chí Thảo, huyện Quảng Hòa xóm Đồng Giao, xã Chí Thảo, huyện Quảng Hòa 609,681,000 VNĐ
3 Mỏ đá Phia Lả, xóm Sơn Lộ, xã Cao Chương, huyện Trùng Khánh xóm Sơn Lộ, xã Cao Chương, huyện Trùng Khánh 292,714,000 VNĐ
4 Mỏ cát, sỏi đồi Bản Ruộc, xóm Bản Ruộc, xã Chí Viễn, huyện Trùng Khánh xóm Bản Ruộc, xã Chí Viễn, huyện Trùng Khánh 427,431,000 VNĐ
5 Mỏ đá Bó Nặm – Nà Mo, khu 1, thị trấn Pác Miầu, huyện Bảo Lâm khu 1, thị trấn Pác Miầu, huyện Bảo Lâm 334,530,000 VNĐ

 

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 07:30 27/12/2021      Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 17:00 18/01/2022

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:

– Điều kiện: Là tổ chức, cá nhân đáp ứng các quy định của tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản hoặc khai thác khoáng sản quy định tại Điều 34 và Điều 51 Luật Khoáng sản và theo quy định tại Phương án đấu giá đã được UBND tỉnh Cao Bằng phê duyệt (Cụ thể tại Hồ sơ đấu giá). – Cách thức: Người tham gia đấu giá đăng ký mua hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và nộp hồ sơ theo trong thời hạn quy định trong thông báo đấu giá, tuân thủ các điều kiện khi tham gia đấu giá theo quy định của Quy chế đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phát hành.

 

Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 07:30 18/01/2022      Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 17:00 20/01/2022

File đính kèm:

Bài viết có liên quan

Back to top button
Close