Tin đấu giá khác

THÔNG BÁO VIỆC ĐẤU GIÁ ĐỐI VỚI DANH MỤC TÀI SẢN: TÀI SẢN LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI

THÔNG TIN NGƯỜI CÓ TÀI SẢN

Tên người có tài sản: Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Lưu
Địa chỉ: khối 3, Thị trấn Cầu Giát

THÔNG TIN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Quang Công Minh

Địa chỉ: Khối Thịnh Mỹ, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

THÔNG TIN VIỆC ĐẤU GIÁ

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 10:00 14/01/2022

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: UBND xã Quỳnh Châu

 

STT TÊN TÀI SẢN SỐ LƯỢNG NƠI CÓ TÀI SẢN GIÁ KHỞI ĐIỂM TIỀN ĐẶT TRƯỚC GHI CHÚ
1 Tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; 04 Xóm 7, xã Quỳnh Hưng 2,217,177,000 10 %

 

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 07:00 28/12/2021      Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 17:00 11/01/2022

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:

– Tại Công ty đấu giá hợp danh Quang Công Minh Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: – Người tham gia đấu giá phải viết đơn xin tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty đấu giá hợp danh Quang Công Minh ban hành; – Nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá và bản sao giấy CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu, sổ Hộ khẩu thường trú (yêu cầu đủ số trang). Các giấy tờ này phải được công chứng, chứng thực theo quy định. – Chấp nhận giá khởi điểm của tài sản đấu giá; – Cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình trong quá trình tham gia đấu giá và sau khi trúng đấu giá; – Đã nộp đủ khoản tiền đặt trước, phí hồ sơ đấu giá trong thời hạn quy định; – Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá. Việc ủy quyền phải bằng văn bản có công chứng của cơ quan chức năng theo luật định

 

Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 07:00 11/01/2022      Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 17:00 13/01/2022

File đính kèm:

Bài viết có liên quan

Back to top button
Close