Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá

THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN: ĐẤU GIÁ CHO THUÊ MẶT BẰNG XE BÁN NƯỚC GIẢI KHÁT (ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG 1, TP VĨNH LONG), DIỆN TÍCH 3 M2,ĐẤU GIÁ CHO THUÊ MẶT BẰNG BÁN ĐIỂM TÂM SÁNG 02 (ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI, PHƯỜNG 1, TP VĨNH LONG), DIỆN TÍCH 21 M2,ĐẤU GIÁ CHO THUÊ MẶT BẰNG BÁN ĐI…

THÔNG TIN NGƯỜI CÓ TÀI SẢN

Tên người có tài sản: Trung tâm VH – TT và Thể thao thành phố Vĩnh Long
Địa chỉ: Số 60, đường 30 tháng 4, phường 1, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

THÔNG TIN TÀI SẢN BÁN ĐẤU GIÁ

 

STT TÊN TÀI SẢN SỐ LƯỢNG CHẤT LƯỢNG GIÁ KHỞI ĐIỂM FILE ĐÍNH KÈM
1 Đấu giá Cho thuê mặt bằng xe bán nước giải khát (Đường 30/4, phường 1, TP Vĩnh Long), diện tích 3 m2 01 theo hiện trạng thực tế 21.600.000 đồng
2 Đấu giá cho thuê mặt bằng bán điểm tâm sáng (Đường 30/4, phường 1, TP Vĩnh Long), diện tích 12 m2 01 theo hiện trạng thực tế 36.000.000 đồng
3 Đấu giá cho thuê mặt bằng bán giải khát (Đường Lý Thường Kiệt, phường 1, TP Vĩnh Long), diện tích 15 m2 01 theo hiện trạng thực tế 36.000.000 đồng
4 Đấu giá cho thuê mặt bằng bãi giữ xe 01 (Đường Trưng Nữ Vương, phường 1, TP Vĩnh Long), diện tích 141,2 m2 01 theo hiện trạng thực tế 180.000.000 đồng
5 Đấu giá cho thuê mặt bằng bãi giữ xe 02 (Đường Trưng Nữ Vương, phường 1, TP Vĩnh Long), diện tích 137,9 m2 01 theo hiện trạng thực tế 162.000.000 đồng
6 Đấu giá cho thuê mặt bằng bán nước giải khát mang đi (Đường Hùng Vương, phường 1, TP Vĩnh Long), diện tích 7,5 m2 01 theo hiện trang thực tế 25.200.000 đồng
7 Đấu giá cho thuê mặt bằng bán điểm tâm sáng 01 (Đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường 1, TP Vĩnh Long), diện tích 42,5 m2 01 theo hiện trạng thực tế 154.800.000 đồng
8 Đấu giá cho thuê mặt bằng bán điểm tâm sáng 02 (Đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường 1, TP Vĩnh Long), diện tích 21 m2 01 theo hien trạng thực tế 61.200.000 đồng

 

THÔNG TIN TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

Thời gian tiếp nhận: Từ ngày 30/12/2021 đến hết ngày 05/01/2022
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Số 60, đường 30 tháng 4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh VĨnh Long
Thông tin liên hệ: 02703836650

THÔNG TIN VỀ TIÊU CHÍ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

Bài viết có liên quan

Back to top button
Close