Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá

THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN: TÀI SẢN LÀ NỢ XẤU VÀ TÀI SẢN BẢO ĐẢM CỦA KHOẢN NỢ XẤU CỦA TỔ CHỨC MÀ NHÀ NƯỚC SỞ HỮU 100% VỐN ĐIỀU LỆ DO CHÍNH PHỦ THÀNH LẬP ĐỂ XỬ LÝ NỢ XẤU CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT;

THÔNG TIN NGƯỜI CÓ TÀI SẢN

Tên người có tài sản: Hoàng Thị Mai
Địa chỉ: số 184 phố Khâm Thiên, phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

THÔNG TIN TÀI SẢN BÁN ĐẤU GIÁ
STT TÊN TÀI SẢN SỐ LƯỢNG CHẤT LƯỢNG GIÁ KHỞI ĐIỂM FILE ĐÍNH KÈM
1 Tài sản là nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu của tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật; 01 Theo chứng thư tham định giá 2.100.942.992 đồng
THÔNG TIN TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

Thời gian tiếp nhận: Từ ngày 30/12/2021 đến hết ngày 06/01/2022
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Chi cục thi hành án dân sự quận Đống Đa, Hà Nội
Thông tin liên hệ: 02438517270

THÔNG TIN VỀ TIÊU CHÍ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ
File đính kèm:

TB vu Hải Sâm.doc

Bài viết có liên quan

Back to top button
Close